Nieuws

Vele Chirogroepen verwijzen in hun ledenblaadje, in hun bivakkrantje of op hun website naar De Banier.

CODE ZIZO 37

Stadsspel in Mechelen voor Keti- en Aspis + leiding
Tijdens de nacht van zaterdag 2 mei 2015 op zondag 3 mei 2015 werd Luc Verstrepen,